Posted on Leave a comment

Каквото се случва, добър или лош късмет е?

Има една древна притча за фермер, който изгубил коня си. Дошли съседите му и възкликнали: „Много лошо“. А фермерът им отговорил: „Трудно е да се каже добро или лошо“. Няколко дни по-късно конят се върнал заедно със седем диви коня. И съседите наминали и рекли: „Много добър късмет“. А фермерът свил рамене и им отговорил: „Трудно е да се каже добър или лош“. На следващия ден, докато яздил един от дивите коне, синът на фермера паднал и си счупил крака. Съседите отново рекли: „О, това е ужасен късмет.“

 А фермерът отвърнал: „Трудно е да се каже добър или лош“. След време войници започнали да тропат по вратите 

на хората, търсейки мъже за войските, но щом видяли сина на фермера и крака му, го подминали. И съседите възкликнали: „Какъв добър късмет!“ А фермерът рекъл: „Трудно е да се каже добър или лош“. 

Leave a Reply