Posted on Leave a comment

Гениални играчки на деца бежанци

Статията е за деца бежанци от Южен Судан. Намират се в бежански лагери в Уганда. Изработили са си играчки от глина, хартия и пластмаса.

снимки

https://www.nationalgeographic.com/culture/2018/12/toys-bidibidi-uganda-refugee-children


Попаднах на статията по повод мое проучване за детските играчки. Стигнах до много интересни материали, направих своите заключения, но тази статия определено ме впечатли! Днес в Европа ние сме изключително презадоволени. Малко се замисляме, доколко оставяме децата да откриват ново? Да осъществят своя мечта? Да си поиграят със саморъчно направена играчка и да са щастливи и горди от това…

https://www.nationalgeographic.com/culture/2018/12/toys-bidibidi-uganda-refugee-children/#/bidibidi-toys-uganda-grid.jpg

Leave a Reply